Qualitat

La fruita d’Abella es comercialitza amb el segell de Producción Integrada que garanteix la qualitat, la seguretat i la protecció del medi ambient, i amb la certificació Global-G.A.P, QS i GRASP.

 

La producció integrada dóna resposta a les demandes de qualitat i seguretat en els aliments que exigeixen els consumidors responsables..

 

La producción integrada és un sistema de producció d’aliments de qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient.

Abella garanteix la protecció del medi ambient i de la salut dels consumidors i dels agricultors mitjançant la utilització de tècniques de producció, comercialització i elaboració perquè:

  • Minimitzem l’ús de productes agroquímics i d’adobs en la producció d’aliments
  • Apliquem processos que afavoreixen la diversitat de l’ecosistema agrícola, ja que respecten la flora i la fauna autòctones, i potencien l’activitat conservacionista del medi rural i del paisatge.
  • Produïm d’acord amb tècniques que tenen en compte els moderns coneixements tècnics i científics.
  • Produïm de manera intensiva per assegurar una major competitivitat dels nostres productes.
  • Treballem en un ambiciós pla de reducció de pesticides i fertilitzants prioritzant l’ús de tècniques de control biològic i l’ús de pesticides i fertilitzants d’origen natural, no sintètic, que permetin asolir el nivell de “residu 0” en les nostres fruites.

Protocols de seguretat alimentària en els cultius:

Protocols de seguretat alimentària en el centre de manipulat:

Esta web no utiliza cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies